Thẻ: cá koi 2019

Cá koi mùa thu Hà Nội 2019

Cá koi 2019 tại Sài Gòn

Cá koi 2019: Tancho, Kohaku và Chagoi