Thẻ: ShiroUtsuri 28cm

Cá koi Shiro Utsuri kích thước 28cm