Cá Koi Kin Kikokuryu

Koi Kikokuryu (Kee ko ku roo)

Koi Goshiki

Koi Goromo (Go-Row-Mo)

Koi Ochiba Shigure

Koi Chagoi

Cá koi Beni Kumonryu

Koi Kumonryu

Koi Kikusui

Koi Hariwake