Thẻ: showa 32cm

Koi Nhật Showa kích thước 33cm

Cá koi Showa kích thước 32cm