Cá koi Kohaku 30cm

Koi Tancho 32cm – Cá chép Koi Nhật Bản

Koi mini Nhật 11cm

Koi Nhật Showa kích thước 33cm

Koi bướm Nhật Bản

Cá Koi mini